Tőke támogatás kisvállalkozóknak

2014/02/13 Bordás Mária Palyazat

Már öt fős vállalkozások is gondolkodhatnak tőkebevonásban

Bővítette tőkeprogramját a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA): olyan hazai mikro- és kisvállalkozások is fogadhatnak be tőkét, amelyek eddig a korábbi szabályok miatt nem pályázhattak visszatérítendő fejlesztési forrásokra, de olyanok is, melyek stabil működésük ellenére nem is gondolták volna, hogy a tőkebevonás az ő szintjükön működőképes megoldás lehet.

Az SZTA tőkekihelyezési konstrukciói átalakultak. Míg a 25 fős foglalkoztatási szinten ezután jóval magasabb tőkeinjekcióhoz lehet jutni, addig a 100-200 ezer eurós fejlesztési forráshoz már a legalább öt főt foglalkoztató (vagy ezt a létszámot 2 éven belül elérő) vállalkozások is hozzáférhetnek. Persze nem kizárt az sem, hogy akár a ma még 5 főnél kisebb létszámmal működő vállalkozások között is találhatók ígéretes befektetési célpontok – nem egy mai sikeres magyar cég állt ugyanezen a lépcsőfokon mindössze néhány éve.

A csekély összegű tőkekihelyezés esetenként az alsó küszöb 100 ezer euró alatt is lehet, bár a 75 ezer euró értéket el kell érnie. Emellett az SZTA nyújthat tagi kölcsönt is, melynek összege ezen a jogcímen legfeljebb a befektetett összeg kétszerese lehet. Fontos előny más finanszírozási formákhoz képest, hogy a tőkebevonás nem igényel magánforrást, nem igényel fedezetet, vagy más, a tőkebefektetést lehetővé tevő saját pénzügyi eszközt vagy hátteret. Ami számít, az maga a vállalkozás: milyen piaci lehetőségei vannak, ezek hogyan használhatók ki a növekedés érdekében, mennyire felkészült a cég és vezetése a szintugrásra az üzleti életben és a piaci versenyben, milyen piacismerettel és partnerkapcsolati hálóval rendelkezik, és ezekben milyen potenciál rejlik. A célvállalkozás számára továbbra is szerződésben rögzített lehetőség az üzletrész visszavásárlása.

A csekély összegű tőkebefektetések gyakorlata azt mutatja, hogy a “tipikus” befektetési célpont, amennyiben beszélhetünk ilyenről, több éve stabilan működő, nagyrészt a hagyományos iparágakban tevékenykedő termelő vagy szolgáltató cég, saját termékkel vagy szolgáltatással, meglévő ügyfélkörrel és beszállítói körrel, jelentős piacismerettel. Képes a folyamatos fejlődésre, alkalmazkodásra, újításra, és tőkeigénye is a lehetőségek leghatékonyabb kihasználását jelzi. Célja, hogy néhány tízmillió forintnyi tőke bevonásával kézzelfogható, jövedelemtermelő piacbővítést, ügyfélszerzést vagy kínálatbővítést, innovációs eredményeket érjen el, és be is tudja mutatni, hogy üzleti modellje révén ezt hogyan lenne képes végrehajtani.

A Széchenyi Tőkealapnál az említett biztos alapokkal egyértelműen rendelkező jelentkezők körében is gyakran tapasztaljuk: a legtöbb cégvezető aggódik, hogy vállalkozása az előkészítő átvilágítás során nem bizonyul tőkebefogadásra alkalmasnak. Azonban a hibák vagy hiányosságok leggyakrabban formai, technikai jellegűek, és mint ilyenek, javíthatók. Ami a befektető szemében sokkal inkább döntő súllyal bír, az a cég és a vezetés felkészültsége, eddigi működése, lehetőségei és rugalmassága, képessége, lendülete és akarása, mert ez általában a legjobb garancia a befektetés megtérülésére.

A leírt konstrukcióval az SZTA már 17 hazai kisvállalkozásba fektetett be. Ahogyan látszik (http://www.szta.hu/befekteteseink) a befektetések a termelő és szolgáltató szektor bármelyikéből érkezhet.

A Széchenyi Tőkealap befektetési konstrukcióiról bővebben az SZTA  honlapján (http://szta.hu/termekeink) olvashat.

 

Copyright 2013 www.kepesregio.huDesigned by Adacsa Kft.