Rólunk

A  „ képesrégió „ honlap tulajdonosa  Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány.

Designed by Adacsa kft. (Honlap: http://adacsa.hu )

Fotók: Vajó Sándor Quality Print Photo Kft. vajosandor@t-online.hu

Ratkai László 5008. Szolnok, Tersánszky J.J. út 14.szám alatti  lakos, az Alföldön, a Tisza mentén  régtől honos étkeinek, a gasztronómia értékeinek hagyomány őrzésére, értékeinek  ápolására és színvonalas  kibontakoztatására, valamint  továbbörökítése érdekében alapítványt hoz létre.

Az alapítvány székhelye: 5000. Szolnok, Jósika út 19. I/5

telephely: 5241.Abádszalók, Délibáb út 4/1

Az alapítvány célja:

1.) Ápolni, átörökíteni s az utókor számára megmenteni a térség jellegzetes népi  étkeinek színes és gazdag tárházát,

2.) Módot adni az egyéni  alkotókészség , a kísérletező kedv és fantázia kiteljesedésére,

3.) Továbbá célja, az  alföld ízei között olyan  általános, illetve speciális alapozó és szakirányú ismeretek, jártasságok nyújtása, amely növeli az egyén esélyeit a munkaerő piacán, illetve amelyet saját maga is hasznosíthat,

4.) Célirányos fejlesztéssel megalapozni és  meggyorsítani  a tudás megteremtését, amely  egyként szolgálná a hagyományőrzést és a kulturált gasztronómiát.

5.) Az ifjúság megismertetése  a gasztronómia  múltjával, továbbképzések , oktatások szervezése ezen a téren.

6.) A biotermékek felhasználásának  előtérbe  helyezése a gasztronómia terén és a gasztronómiával  kapcsolatos  környezetvédelmi  feladatok megismertetése és térhódítása.

7.) Az Észak-alföldi  kulturális örökségeinek  népszerűsítése, védelme, megóvása .

8.) Kulturális örökségvédő kiadvány  szerkesztése.

Az Alföldi Gasztronómia Kultúrájáért Alapítvány , a  76/2011.(VII.29 ) VM  rendelet  alapján  a Helyi Vidékfejlesztési  Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának  keretében a 1019858 azonosítószámú. Hagyományos és hagyományteremtő , szórakoztató  és közösségi  rendezvények a Tisza-tó  térségében  célterületre 2011.10.12-én benyújtott  pályázatát a pályáztató sikeresnek minősítette.

A részletes program:

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGEINK NYOMÁBAN A TISZA-TÓ KÖRÜL, mely-   3 napos  ,kulturális örökségvédő rendezvény,-  13  Leader település együttműködésével,-  12  aláírt együttműködési megállapodással-   VI. Képes régió sorozat ( Előzőek: Szolnok, Szeged, Győr, Veszprém, Mezőkövesd )

–   5 térségi fellépővel

–   térségi vonzerővel

–   HBB támogatással.

A Tisza-tó Térsége –LEADER HACS-  területén lévő  13 ( együttműködő ) településnek-   , a még fellelhető műemlékeinek felkutatása, feltérképezése, fotózása, adat –  anyag gyűjtése, önálló honlapon való „ virtuális galérián való megjelentetése és nagy rendezvényen – több település internetes bekapcsolódásával- való bemutatása, térségi szakemberek bevonásával, civil szervezetek közreműködésével.

Az együttműködő települések: ( együttműködési megállapodással)

– Abádszalók,

– Berekfürdő

– Kunhegyes,

– Kunmadaras,

– Nagyiván,

– Tiszabura,

– Tiszaderzs,

– Tiszafüred,

– Tiszaigar,

– Tiszagyenda,

– Tiszaörs,

– Tiszaroff,

– Tiszaszőlős,

– Tomajmonostora

KÉPES RÉGIÓ SOROZAT  VI. állomása  a Tisza-tó

A projekt címe: Kulturális örökségeink nyomában a Tisza-tó körül- Rámás csizmától a terített asztalig „nagyrendezvény,  mely az alábbi bemutatandó   területeket fogja össze,

előadások, fotók kiállítás , és  önálló web oldal formában.

-  épített örökségeink, műemlékek

- tárgyalkotó népművészet: fazekasság, csipkeverés,szövés, fonás, fafaragás

- népviselet, néptánc

- gasztronómiai örökségeink, régi használati tárgyak, régi ételek receptjei

A projekt humánerőforrása:  a települések  önkormányzatainak kulturális szakemberei, a térségben lévő kulturális vállalkozások, civilszervezetek, önkormányzati intézmények ( múzeumok, könyvtárak,művelődési házak  ) szakemberei.

A  rendezvényeken  térségi néptánc bemutató, térségi  népijáték bemutató, népi iparművész bemutatója, fotókiállítás, népzene: térségi  citerazenekar.

I. mérföldkő

Abádszalók: Abádi Benedek Városi Művelődési Ház

A nyitó rendezvény programja: az együttműködési megállapodást aláírt települések  szakmai tanácskozása,  a feltérképezendő   térségi  kulturális örökségeinkről.

Közös megállapodás a jogvédett  „ Képes régió  „ térségi turisztikai  termék megvalósításáról.

A nagy rendezvények megvalósításhoz  szükséges kutatások, feltérképezése, fotózások, önálló web oldal  elkészítése.

II. mérföldkő

Tiszafüred Városi Művelődési Központ

Kulturális örökségvédő nagy rendezvény: bemutató  „ virtuális „ galéria, kulturális túra útvonal  által.

Kísérő rendezvények:

Nagyiváni Hagyományőrző  Néptánc csoport bemutatója

Hagyományőrző  népijáték bemutató

kulturális örökségvédő-  fotókiállítás

Helyi turisztikai termék bemutató- Képes régió- Sweet History

III. mérföldkő

Kunhegyes Városi Művelődési Központ

Kulturális örökségvédő nagyrendezvény : bemutató „ virtuális „ galéria, kulturális túra útvonal által.

Kísérő rendezvények:

Nagyiváni Hagyományőrző Néptánc bemutató

Hajdina citerazenekar  műsora

Czupp Pál népi iparművész  előadása

Kulturális örökségvédő –  fotókiállítás

Helyi turisztikai termék bemutató- Képes  régió- Sweet History

A program befejezése 2013.december 31.

Copyright 2013 www.kepesregio.huDesigned by Adacsa Kft.