A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése

2014/03/04 Bordás Mária Palyazat

„A nők 40 év szolgálati jogviszonyának megszerzésének elősegítése” központi munkaerő-piaci program
Az EU2020 stratégia célul tűzte ki a nők munkavállalásának elősegítését, ezzel a nemek közötti egyenlőség növelését. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ennek megfelelően a támogatási elvek meghatározásánál a nőket kiemelt célcsoportként kezeli.

 

A „nők 40” program célja:

az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának bővítése, ezzel együtt a nyugdíjba vonulásukhoz szükséges hiányzó szolgálati idő megszerzésének elősegítése.

 

A program célcsoportja:

az a legalább 1 hónapja regisztrált álláskereső nő, aki:

  • a 60. életévét betöltötte – jogosultsági idejére való tekintet nélkül, illetve
  • az 55. életévüket betöltött nők esetében azoknak a köre, akik legalább 37 év jogosultsági idővel rendelkeznek.

 

Bérköltség támogatás:

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők teljes munkaidejű munkaviszonyban (Munkaviszonyon az 1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. a) pontban felsoroltak értendők) történő foglalkoztatása esetén nyújtható támogatás.

 

Tekintettel arra, hogy a programba csak 55 év feletti nyilvántartott álláskereső vonható be, valamint arra is, hogy a célcsoport foglalkoztatásához a munkáltató részleges vagy teljes szociális adókedvezményt érvényesíthet a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében, így a programban csak a kedvezménnyel csökkentett szociális hozzájárulási adó téríthető meg.

 

A támogatás mértéke 50 és 100 % között szabadon határozható meg, figyelembe véve a helyi munkaerő-piaci sajátosságokat.

 

A támogatás időtartama egyénenként legfeljebb 10 hónap lehet, amely esetben a munkáltatónak 2 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséget kell vállalnia.

 

Az 55 év feletti ügyfelek esetében a 37 év jogosultsági idő igazolása a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiadott határozat bemutatásával történik, melyről az érintett ügyfeleknek egyedileg szükséges gondoskodniuk.

 

A 60. életévüket betöltöttek esetében erre nincs szükség, tekintettel arra, hogy ők az 1 hónapos regisztrációs idő megléte esetén egyéb feltétel vizsgálata nélkül vonhatók be a programba.

 

A programba történő bevonásra 2014. április 30-ig van lehetőség.

 

A támogatást a területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási munkaügyi kirendeltségén lehet igényelni.

 

Copyright 2013 www.kepesregio.huDesigned by Adacsa Kft.